Apie mus

 

   Lietuvos ortodontų sąjunga įkurta 2003 metais. Lietuvos ortodontų sąjunga – yra savarankiška, nepriklausoma visuomeninė organizacija, vienijanti gydytojus - ortodontus ir mokslininkus dirbančius ortodontijos srityje.

Sąjungos misija yra skatinti ir plėtoti Lietuvos gydytojų ortodontų bendradarbiavimą, tarptautinius ryšius, prisidėti prie akademinių žinių gausinimo, ugdyti tarpusavio supratimą, iniciatyvą ir atsakomybę, šitaip tobulinant jų profesinius įgūdžius ir pasirengimą dirbti nacionalinėje ir tarptautinėje aplinkoje. 

Sąjungos tikslai:
- suburti gydytojus ortodontus ir mokslininkus profesiniam bendradarbiavimui, ortodontijos mokslo ir studijų bei ortodontinių anomalijų diagnostikos, gydymo ir profilaktikos problemų sprendimui;
- sudaryti plačias galimybes Lietuvos gydytojams-ortodontams bendradarbiauti tarpusavyje bei su kitų valstybių gydytojais ortodontais ir kitų medicinos sričių atstovais; 
- siekti sukurti palankias sąlygas Lietuvos gydytojams - ortodontams deramai dirbti pagal profesiją ir veiksmingai taikyti įgytas žinias;
- plėtoti gydytojų ortodontų kvalifikacijos tobulinimo sistemą;
- siekti medicininės visuomenės ir kitų socialinių grupių tarpusavio supratimo ir tolerancijos;
- prisidėti prie gydytojų-ortodontų studijų Lietuvos aukštosiose mokyklose kokybės gerinimo;
- skatinti kūrybinę gydytojų- ortodontų veiklą ir remti naujų gydymo metodų įdiegimą praktikoje.
- ginti teisėtus Sąjungos narių interesus.