Apie mus

 

   Lietuvos ortodontų sąjunga įkurta 2003 metais. Lietuvos ortodontų sąjunga – yra savarankiška, nepriklausoma visuomeninė organizacija, vienijanti gydytojus - ortodontus ir mokslininkus dirbančius ortodontijos srityje.

Sąjungos misija yra skatinti ir plėtoti Lietuvos gydytojų-ortodontų bendradarbiavimą, tarptautinius ryšius, prisidėti prie akademinių žinių gausinimo, ugdyti tarpusavio supratimą, iniciatyvą ir atsakomybę, šitaip tobulinant jų profesinius įgūdžius ir pasirengimą dirbti nacionalinėje ir tarptautinėje aplinkoje. 

Sąjungos tikslai:
- suburti gydytojus-ortodontus ir mokslininikus profesiniam bendradarbiavimui, ortodontijos mokslo ir studijų bei ortodontinių anomalijų diagnostikos, gydymo ir profilaktikos problemų sprendimui;
- sudaryti plačias galimybes Lietuvos gydytojams-ortodontams bendradarbiauti tarpusavyje bei su kitų valstybių gydytojais - ortodontais ir kitų medicinos sričių atstovais; 
- siekti sukurti palankias sąlygas Lietuvos gydytojams - ortodontams deramai dirbti pagal profesiją ir veiksmingai taikyti įgytas žinias;
- plėtoti gydytojų – ortodontų kvalifikacijos tobulinimo sistemą;
- siekti medicininės visuomenės ir kitų socialinių grupių tarpusavio supratimo ir tolerancijos;
- prisidėti prie gydytojų-ortodontų studijų Lietuvos aukštosiose mokyklose kokybės gerinimo;
- skatinti kūrybinę gydytojų- ortodontų veiklą ir remti naujų gydymo metodų įdiegimą praktikoje.
- ginti teisėtus Sąjungos narių interesus.